FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

06.03.2018.

20.03.2018.

27.03.2018.

03.04.2018.

10.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

19.03.2018.

23.04.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

15.03.2018.

06.04.2018.

20.04.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.03.2018.

17.04.2018.

24.04.2018.

29.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

19.03.2018.

23.04.2018.

14.05.2018.

28.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

14:00-19:00h

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

19.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

23.04.2018.

28.04.2018.

14.05.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

23.03.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

16:00-17:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

06.03.2018.

16.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

19.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

23.04.2018.

28.04.2018.

14.05.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

06.03.2018.

16.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

15:00-16:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

12.03.2018.

26.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

07.05.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

12.03.2018.

26.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

07.05.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

24.03.2018.

31.03.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h