FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

15.01.2018.

05.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

26.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

12.01.2018.

12.02.2017.

Petak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

29.01.2018.

12.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

12.01.2018.

27.02.2018.

Petak

Utorak

10:30-12:00h

10:30-12:00h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

15:45h

15:45h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

12:00h

12:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

15:45h

15:45h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

13:00h

13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

15:45h

15:45h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

15:45h

15:45h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

15.01.2018.

12.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

15:45h

15:45h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

15.01.2018.

12.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h