PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

15.01.2018.

05.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

13.01.2018.

19.02.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2017.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

13.01.2018.

19.02.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

13.01.2018.

19.02.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2017.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

01.02.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

01.02.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

13.01.2018.

19.02.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

17:00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

13.01.2018.

19.02.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti