STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

19.01.2018.

20.01.2018.

09.02.2018.

10.02.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00-16:00h

10:00-13:00h

13:00-16:00h

10:00-13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

19.01.2018.

20.01.2018.

09.02.2018.

10.02.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

16:00-19:00h

13:00-15:00h

16:00-19:00h

13:00-15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

30.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Katastar nepokretnosti *

Doc.dr Ilija Grgić

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

13:30h-pismeni

15:00h-usmeni

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

13:30h-pismeni

15:00h-usmeni

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

16.01.2018.

08.02.2018.

Utorak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

19.01.2018.

20.01.2018.

09.02.2018.

10.02.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00-16:00h

10:00-13:00h

13:00-16:00h

10:00-13:00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

27.01.2018.

16.02.2018.

Subota

Petak

10:30h

16:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

17.01.2018.

02.02.2018.

Srijeda

Petak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

16.01.2018.

08.02.2018.

Utorak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

19.01.2017.

09.02.2018.

Petak

Petak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

17.01.2018.

02.02.2018.

Srijeda

Petak

10:00h

10:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti