ISPITNI TERMINI ZA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

13:00h

13:00h

 

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Liderstvo*

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Mediji i društvo*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru