ISPITNI TERMINI ZA TEHNIČKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

STUDENTI SU DUŽNI IZMIRITI FINANSIJSKE OBAVEZE, U SUPROTNOM NEĆE MOĆI POLAGATI ISPIT!

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

 

STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSKA INFORMATIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Programski jezici *

Prof.dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - POLJOPRIVREDA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Bioinženjering

Doc.dr Vera Milošević

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Agroekologija i biljna proizvodnja

Doc.dr Vera Milošević

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Održiva poljoprivreda

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.01.2018.

10.02.2018.

Petak

Subota

10:30h

10:30h

 

Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda *

Doc.dr Vera Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Korovi i njihovo suzbijanje *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda*

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - SAOBRAĆAJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Tehnologija špedicije*

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

Doc.dr Mladen Dobrić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Skladištenje podataka *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju *

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - KONSTRUKCIJE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonski mostovi

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metalni mostovi *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - ARHITEKTURA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

//

 

 

 

 

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

//

 

 

 

 

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

 

 

 

 

 

Funkcija arhitektonske i urbane forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

 

 

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture *

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSKA INFORMATIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Programski jezici *

Prof.dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - GRAĐEVINARSTVO

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

\\

 

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - GEODEZIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Web GIS

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Elektronika u geodeziji *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Globalna geodezija *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

17.01.2015.

07.02.2015.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

21.01.2015.

04.02.2015.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Hidrotehničke konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

17.01.2015.

14.02.2015.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Hidroulika

Doc.dr Budimir Tojagić

17.01.2015.

14.02.2015.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Hidromašinska oprema*

Doc.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Kvalitet voda*

Prof.dr Snežana Komatina Petrović

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

Doc.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

Prof.dr Snežana Komatina Petrović

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - PUTEVI, AERODROMI I ŽELJEZNICE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

17.01.2015.

07.02.2015.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

21.01.2015.

04.02.2015.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

 

 

 

 

 

Upravljanje putnim mrežama

 

 

 

 

 

Betonski mostovi*

 

 

 

 

 

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Upravljanje mostovima*

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli*