STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

29.01.2018.

19.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Elektronika

Doc.dr Momčilo Kokić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Tehnička fizika *

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

12.01.2018.

02.02.2018.

Petak

Petak

16:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

13.01.2018.

27.01.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti