STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

29.01.2018.

19.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

III SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi elektrotehnike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Električna kola *

Prof.dr Halid Žigić

12.01.2018.

02.02.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi elektronike

Doc.dr Momčilo Kokić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

12.01.2018.

02.02.2018.

Petak

Petak

16:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

10:00-12:00h

14:00-16:00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Mikroračunarski sisitemi *

Doc.dr Momčilo Kokić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti