STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

29.01.2018.

19.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička geometrija

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Matematika III

...

30.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Geometrija

....

30.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

11.01.2018.

01.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

19.01.2018.

16.02.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00-14:00h

10:00-12:00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Metrologija *

%

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti