TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

19.01.2018.

20.01.2018.

09.02.2018.

10.02.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00-16:00h

10:00-13:00h

13:00-16:00h

10:00-13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

27.01.2018.

16.02.2018.

Subota

Petak

10:30h

16:00h

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

30.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

17:30h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

17.01.2018.

02.02.2018.

Srijeda

Petak

10:00h

10:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

17.01.2018.

22.02.2018.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof.dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

13:30h

13:30h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

13:30h

13:30h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Drenažni sistemi *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2018.

15.02.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

17.01.2018.

02.02.2018.

Srijeda

Petak

10:00h

10:00h

 

 

 

(IV godina – studijski program putevi, aerodromi i željeznice)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Mehanika vožnje

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

20.01.2018.

03.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

24.01.2018.

21.02.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti