FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Antropomotorika

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i zdravlje *

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

BiomehanikaPredmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sportaPredmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

III i IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

12:00h

11:00h

 

Poslovno komuniciranje u sprotu

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fitness

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

12:00h

11:00h

 

Poslovno komuniciranje u sprotu

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

12.01.2018.

12.02.2017.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fitness

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Sportski trening*

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

12.01.2018.

27.02.2018.

Petak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Pravo i sport

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

01.02.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing u sportu

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istraživanje tržišta *

Doc.dr Milinko Ranilović

31.01.2018.

27.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Liderstvo u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

12:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc.dr Asim Bojić

19.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc.dr Asim Bojić

19.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija sporta

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Dijagnostika sportista*

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo i sport *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

01.02.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Prof.dr Veselin Bunčić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

12:00h

11:00h

 

Kinezimetrija*

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

11:00h

 

Dijagnostika sportista *

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII  SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof.dr Veselin Bunčić

24.01.2018.

09.02.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

11:00h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

19.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Liderstvo u sportu*

Prof.dr Branimir Mikić

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

12:00h

11:00h

 

Menadžment sportskih organizacija *

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

PR u sportu *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti