I i II SEMESTAR

(I godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

15.01.2018.

05.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

26.01.2018.

23.02.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

29.01.2018.

12.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

03.02.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Radno pravo*

 

 

 

 

E-uprava*

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Upravno pravo*

Prof. dr Edin Ramić