FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

23.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

18.01.2018.

15.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

06.02.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

09.01.2018.

08.02.2018.

Utorak

Četvrtak

11:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

23.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Neurologija I psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

09.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

13.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

13.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Prof.dr Ranko Golijanin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Organizacija i zdravstvenih ustanova*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.02.2018.

Srijeda

15:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

12.01.2018.

27.02.2018.

Petak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.02.2018.

Srijeda

15:00h

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

12.01.2018.

27.02.2018.

Petak

Utorak

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Prof.dr Ranko Golijanin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr  Samardžić

11.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.01.2018.

24.02.2018.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

12.01.2018.

27.02.2018.

Petak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

27.01.2018.

10.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

27.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pretklinika I laboratorijska protetika

 

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II