FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

30.10.2017.

17.11.2017.

20.11.2017.

01.12.2017.

22.12.2017.

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

18.12.2017.

25.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

05.10.2017.

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

11.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

05.10.2017.

20.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

01.12.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

13:00-15:00h

14:00-16:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

14:00-17:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

13.11.2017.

29.11.2017.

11.12.2017.

14.12.2017.

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Četvrtak

10:30-12:30h

10:30-12:00h

10:30-13:45h

15:00-18:15h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

31.10.2017.

18.11.2017.

21.11.2017.

02.12.2017.

23.12.2017.

Utorak

Subota

Utorak

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

13:00-16:00h

11:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

31.10.2017.

18.11.2017.

21.11.2017.

02.12.2017.

23.12.2017.

Utorak

Subota

Utorak

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

16:00-18:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14:00-15:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14:00-15:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

30.10.2017.

17.11.2017.

02.12.2017.

Ponedeljak

Petak

Subota

16:00-18:00h

16:00-18:00h

09:00-11:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

23.10.2017.

27.11.2017.

18.12.2107.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

30.10.2017.

17.11.2017.

02.12.2017.

Ponedeljak

Petak

Subota

16:00-18:00h

16:00-18:00h

09:00-11:00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

23.10.2017.

27.11.2017.

18.12.2107.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Srećko NOvaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h