STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Socijalna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Topografija *

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Astrogeografija *

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Metodika nastave geografije

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se 

održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Agrarna geografija *

Prof.dr Tešo Ristić

28.10.2017.

08.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

12:10-12:55h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc.dr Almir Šabović

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

12:00-15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti