TERMINI ZA PEDAGOŠKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

MATEMATIKA I FIZIKA

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematička analiza

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geometrija

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Linearna algebra*

Prof. dr Radosalv Galić

15.03.2018.

29.03.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Kosnultacije

16:00h

 

Analitička geometrija*

***

13.03.2018.

27.03.2018.

17.04.2018.

08.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Statistička fizika *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

ISTORIJA

I i II SEM PEDAGOGIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje

Prof. dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Kosnultacije

16:00h

 

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

10.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

10.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

ESTAR

ISTORIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Antička mitologija

 

 

 

 

 

Moderna istorija Evrope

 

 

 

 

 

Istorija umjetnosti*

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Istorijsko proučavanje JI Evrope*

 

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Istorija religije*

 

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Istorija političkih teorija*

 

 

 

 

 

 

 

RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Akademsko pisanje

Prof. dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Logopedski tretman u radu sa učenicima*

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama*

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

 

INFORMATIKA I TEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Alikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Terenska nastava u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremeni političko-geografski problemi

 

 

 

 

 

Školska geografija u obrazovnom sistemom*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*