ISPITNI TERMINI ZA TEHNIČKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

STUDENTI SU DUŽNI IZMIRITI FINANSIJSKE OBAVEZE, U SUPROTNOM NEĆE MOĆI POLAGATI ISPIT!

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

 

STUDIJSKI PROGRAM - POLJOPRIVREDA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Bioinženjering

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Agroekologija i biljna proizvodnja

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Održiva poljoprivreda

Doc.dr Jasmina Mijajlović

24.11.2017.

22.12.2017.

Petak

Petak

15:30-17:45h

15:30-17:45h

 

Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda *

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Korovi i njihovo suzbijanje *

 

 

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda*

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - SAOBRAĆAJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Tehnologija špedicije*

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

Doc.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Skladištenje podataka *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju *

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - KONSTRUKCIJE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonski mostovi

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija *

 

 

 

 

 

Metalni mostovi *

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija *

 

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada *

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - ARHITEKTURA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

//

 

 

 

 

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

//

 

 

 

 

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

 

 

 

 

 

Funkcija arhitektonske i urbane forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

 

 

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture *

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSKA INFORMATIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Programski jezici *

Prof.dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - GRAĐEVINARSTVO

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

\\

 

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - GEODEZIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Web GIS

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Elektronika u geodeziji *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Globalna geodezija *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

17.01.2015.

07.02.2015.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

21.01.2015.

04.02.2015.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Hidrotehničke konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

17.01.2015.

14.02.2015.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Hidroulika

Doc.dr Budimir Tojagić

17.01.2015.

14.02.2015.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Hidromašinska oprema*

Doc.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Kvalitet voda*

Prof.dr Snežana Komatina Petrović

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

Doc.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

Prof.dr Snežana Komatina Petrović

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - PUTEVI, AERODROMI I ŽELJEZNICE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

17.01.2015.

07.02.2015.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

21.01.2015.

04.02.2015.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

 

 

 

 

 

Upravljanje putnim mrežama

 

 

 

 

 

Betonski mostovi*

 

 

 

 

 

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Upravljanje mostovima*

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli*