STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

 

19.10.2017.

26.10.2017.

02.10.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

 

19.10.2017.

26.10.2017.

02.10.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

 

19.10.2017.

26.10.2017.

02.10.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

%

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

%

19.10.2017.

26.10.2017.

02.10.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

05.10.2017.

20.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

01.12.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

13:00-15:00h

14:00-16:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

14:00-17:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:00-16:30h

13:00-16:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti