STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Matematika I

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

05.10.2017.

30.10.2017.

13.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-15:00h

13:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

07.10.2017.

21.10.2017.

02.12.2017.

30.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

12:00-13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2017.

25.11.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

11:00-12:00h

10:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-12:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2017.

18.11.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

10:00-14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

...

 

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

18.10.2017.

30.11.2017.

14.12.2017.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

07.10.2017.

21.10.2017.

18.11.2017.

30.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

10:00-11:00h

11:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2017.

18.11.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

10:00-14:00h

 

Matematika III

...

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

26.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Matematika III

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Geometrija

....

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

26.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2017.

25.11.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

14.10.2017.

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

13.10.2017.

27.10.2017.

25.11.2017.

08.12.2017.

22.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

07.10.2017.

21.10.2017.

11.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-19:00h

09:00-14:00h

14:00-19:00h

15:00-17:00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

18.10.2017.

30.11.2017.

14.12.2017.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

18.10.2017.

30.11.2017.

14.12.2017.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

15:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Metrologija *

%

06.10.2017.

Petak

17:00-18:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti