PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

ISPITI

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

18.12.2017.

25.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati 

ljetnom semestru

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati

u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

14.10.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

11.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

18.10.2017.

01.11.2017.

15.11.2017.

29.11.2017.

13.12.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-10:30h

09:00-12:45h

09:00-12:45h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

23.10.2017.

27.11.2017.

18.12.2107.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Ljudska prava*

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja će se održati

ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

19.10.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

18.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

23.10.2017.

27.11.2017.

18.12.2107.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

23.10.2017.

27.11.2017.

18.12.2107.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

05.10.2017.

09.10.2017.

16.10.2017.

30.10.2017.

18.11.2017.

25.11.2017.

02.12.2017.

09.12.2017.

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14:00-15:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Radno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Nomotehnika *

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

18.10.2017.

01.11.2017.

15.11.2017.

29.11.2017.

13.12.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:15-12:00h

13:00-13:45h

13:00-13:45h

12:00-12:45h

12:00-12:45h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

14.10.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

20.10.2017.

03.11.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14:00-15:00h